Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zajmuje się ratowaniem i ochroną dziedzictwa kolejowego oraz popularyzacją historii kolejnictwa. Głównym projektem realizowanym przez TKW jest stworzone przez stowarzyszenie Muzeum Parowozownia Jarocin. Placówka funkcjonuje na zdegradowanej infrastrukturze kolejowej, która jest rewitalizowana zgodnie z przyjętym przez TKW wieloletnim planem rozwoju muzeum. Równolegle prowadzone są renowacje zgromadzonych eksponatów, które trafiają do jarocińskiej parowozowni w złym stanie technicznym. Renowacje są okazją do organizacji ogólnodostępnych warsztatów konserwatorskich, których zajęcia instruktażowe służą m.in. przetrwaniu dawnego rzemiosła kolejarskiego. Postęp realizowanych prac uzależniony jest od możliwości finansowych stowarzyszenia.
Popularyzacja idei ratowania dziedzictwa narodowego i historii kolejnictwa realizowana jest poprzez działalność wystawienniczą, organizację zajęć lekcyjnych dla szkół i imprez ogólnodostępnych w muzeum tj. drzwi otwartych, Festynu Kolejowego (który jest sztandarową imprezą o zasięgu ogólnopolskim), Dnia Kolejarza, stacjonarnych i mobilnych wystaw związanych z wydarzeniami historycznymi, przejazdy pociągów retro.
Dzięki współpracy z innymi organizacjami non profit i spółkami kolejowymi, na czas organizowanych wydarzeń kulturalnych, udaje się sprowadzać do jarocińskiej parowozowni m.in. zabytkowe i współczesne pojazdy kolejowe, zabytki motoryzacji, makiety kolejowe, kolejkę parkową i wojskowe grupy rekonstrukcji historycznej. W muzeum odbywają się również spektakle teatralne, koncerty i sesje zdjęciowe.

Previous post

There is no more story.

Next post

Historia TKW