02 kw. 2020

Poszukujemy pamiątek kolejowych

Muzeum Parowozownia Jarocin zajmuje się ekspozycją nie tylko zabytkowych pojazdów

0
02 kw. 2020

Projekt – makieta kolejowa

W Muzeum Parowozownia Jarocin planowane jest stworzenie kolejowej sekcji modelarskiej,

0
02 kw. 2020

Wolontariat – Twoje miejsce

Wolontariat jest nieodzownym elementem działalności TKW. Wolontariat to takie hobby,

0