Konstrukcja wagonu powstała na początku lat 80-tych ub. wieku  w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym w Poznaniu, na zlecenie Szefostwa Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej z 10 lipca 1980 roku. Wagony kadrowe tego typu weszły w skład wojskowych pociągów sanitarnych przeznaczonych do ewakuacji rannych  i porażonych z obszaru tyłów frontu (baz szpitalnych) do szpitali na obszarze kraju. Miały one zastąpić wysłużone wagony typu 70A. Zamówienie przewidywało wyprodukowanie 8 sztuk wagonów. Nieznana jest ich ostateczna liczba ale przedmiotowy egzemplarz posiada nr 5. Pudło typu 111Au powstało w 1987 roku w zakładzie Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wykonanie wnętrza wraz z jego wyposażeniem zlecono Zakładom Naprawczym Tabory Kolejowego w Opolu. W 1988 roku wagon wcielono do służby. Nieznane są informacje odnośnie jego pierwszych lat eksploatacji ale z całą pewnością od 1993 roku miejscem jego stacjonowania był Dęblin. Początkowo była to stacja kolejowa po czym przeciągnięto go do dęblińskiego fortu wojskowego, gdzie zaplombowany i niewykorzystywany stał do 2012 roku. W tym czasie pozostałe pojazdy tego typu zostały skasowane. Przekazany TKW przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Previous post

WLs40-437

Next post

Wagon motorowy MBxc1-42