29 mar 2021

SM30-984

Lokomotywa serii SM30 jest pierwszą polską konstrukcją lokomotywy spalinowej z

0
29 mar 2021

Wagon serii RRh

Wagon cysterna serii RRh, wyprodukowany w latach 20-tych ub. wieku

0
28 mar 2021

TGK2-7492

Radziecka lokomotywa spalinowa przeznaczona do pracy manewrowej z 1985 r.. 

0
28 mar 2021

Wagon serii RRh, typu 20R

Wagon 4-osiowy cysterna z pomostem hamulcowym serii RRh, typu 20R,

0
27 mar 2021

409Da-439

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
26 mar 2021

409Da-517

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
25 mar 2021

SM03-348

Lo­ko­mo­tywy serii SM03 zo­stały za­pro­jek­to­wane z myślą o ob­słudze ma­newrów

0
25 mar 2021

Wagon serii Rh

Wagon 2-osiowy cysterna z budką hamulcową serii Rh, pochodzenia niemieckiego,

0
24 mar 2021

Wagon serii Rgh

Wagon serii Rgh produkcji holenderskiej, prawdopodobnie wyprodukowany w latach 20-tych

0
24 mar 2021

410D-10

Lo­ko­mo­tywy spa­li­nowe Ls410D w la­tach 1972–75 pro­du­ko­wane były w Za­odrzań­skich

0