LokomotywyLokomotywy spalinowe

SM30-984

Lokomotywa serii SM30 jest pierwszą polską konstrukcją lokomotywy spalinowej z przekładnią elektryczną i jako pionierska, była efektem adaptacji szeregu rozwiązań stosowanych nie tylko w przemyśle kolejowym, a mianowicie: silnik wysokoprężny „Wola” stosowany był w pojazdach specjalnych, prądnica główna prądu stałego była adaptacją prądnicy stacjonarnej (i została zastosowana po raz pierwszy jako trakcyjna prądnica kolejowa), elektryczne silniki trakcyjne były powszechnie stosowane w taborze tramwajowym, zaś aparatura elektryczna została dobrana częściowo z lokomotyw elektrycznych. Prototypowy egzemplarz został wyprodukowany w chrzanowskim „Fabloku” w latach 1956-1957 (oznaczenie fabryczne Ls300), zaś do 1969 roku wyprodukowano ponad 1000 egzemplarzy, z których 293 zostały zakupione przez PKP, zaś pozostałe były eksploatowane w zakładach przemysłowych.

Lokomotywa SM30-984 wyprodukowana została w 1968 roku i otrzymała nr fabryczny 7711. Do połowy lat 90-tych ub. wieku pracowała z bazie paliwowej CPN w Zgierzu.  W 2017 roku została przekazana TKW przez Fundację Orlen Dar Serca.

 

Previous post

Wagon serii RRh

Next post

Wagon serii Pddk41, typu 4Z