30 kw. 2021

Pt47-101

Po zakończeniu II wojny światowej powstało duże zapotrzebowanie na silne

0
28 kw. 2021

Ty42-149

Parowozy serii Ty42 budowano w Polsce tuż po wojnie na

0
27 kw. 2021

TKt48-77

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
27 kw. 2021

Wagon serii KKu

Czteroosiowy kryty wagon towarowy serii KKu, na wózkach Diamonda. Pojazd

0
26 kw. 2021

TKt48-185

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
26 kw. 2021

Wagon serii Kdst, typu Dresden

Dwuosiowy kryty wagon towarowy serii Kdst, typu Dresden o nr

0
25 kw. 2021

Wagon serii Kddth

Wagon produkcji niemieckiej serii Kddth, typu Bremen o nr 0

0
25 kw. 2021

Wagon serii Kpt, typu C-IX

Wagon dwu­osiowy typu C-IX, serii Kpt, o nr 15630 zbu­do­wany

0
25 kw. 2021

TKi3-87

Ma­szyna zbu­do­wana zo­stała na za­mó­wienie kolei pru­skich w 1908 roku,

0
24 kw. 2021

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji. Wa­gony tego typu oprócz prze­wo­żenia

0