WagonyWagony towarowe

Wagon serii Pdk31

Platforma serii Pdk 31, niemieckiej budowy związkowej (DWV) typu A4, o nr PKP 641 995, zbudowana dla kolei pruskich (prawdopodobnie już nie KPEV, lecz dla PStEV) około roku 1920. W dyrekcji kolei pruskich nosił nr Rm Halle 24 427.

Wg stanu na dzień 30.06.1917 r., KED Halle posiadała na swoim inwentarzu 1 955 wagonów tego typu, o numerach w zakresie: 44 101 … 46 055. Wyposażenie wagonu w układ hamulcowy systemu Kunze-Knorr’a  sugeruje, że wagon mógł być w okresie 1920-45, własnością kolei niemieckich (DRG, a później DRB). To samo dotyczy zderzaków tulejowych, w które ten wagon jest wyposażony, a które zamontowano we wszystkich wagonach tego typu na DRG, do początku lat 30-tych.

Ogółem, w latach 1913-1927, zbudowano ok. 36 000 wagonów tego typu dla różnych kolei niemieckich (także prywatnych). PKP eksploatowały kilka tysięcy wagonów tego typu, zarówno w okresie 1919-39, jak i po roku 1945. W ostatnim okresie eksploatacji pojazd pracował w Składowisku Węgla w Ostrowie Wielkopolskim. Wagon przekazany został TKW w 2019 roku przez Centralę Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

 

Previous post

Wagon serii Pdkh31, typu Stuttgart

Next post

Wagon serii Pd