WagonyWagony towarowe

Wagon serii Wddo, typu 9W/I

Wagon dwu­osiowy z po­mo­stem ha­mul­cowym typu 9W/​I, serii Wddo a następnie Es, nr 41 51 5591591- 5, zasadniczo przeznaczony był do przewozu węgla. Zbudowano go w Fa­bryce Wa­gonów „Pa­fawag” Wro­cław w 1960 r. Przez prawie 10 lat ocze­kiwał w Jarocinie naprawy, aż w końcu za­padła de­cyzja o jego ka­sacji. W 2010 roku PKP CARGO S.A. prze­ka­zało wagon To­wa­rzy­stwu Kolei Wiel­ko­pol­skiej na cele muzealne.

Previous post

Wagon serii Pd

Next post

Wagon serii Wddo, typu 9W