WagonyWagony towarowe

Wagon serii Wddo, typu 9W

Wagon dwu­osiowy typu 9W, serii Wddo a następnie Es zbu­do­wano w Fa­bryce Wa­gonów „Pa­fawag” Wro­cław w 1960 r. Zasadniczo przeznaczony był do przewozu węgla. Przez prawie 10 lat ocze­kiwał w Jarocinie na­prawy, aż w końcu za­padła de­cyzja o jego ka­sacji. W  2010 roku PKP CARGO S.A. przekazała wagon To­wa­rzy­stwu Kolei Wiel­ko­pol­skiej na cele muzealne.

Previous post

Wagon serii Wddo, typu 9W/I

Next post

Wagon serii Wddo, typu 3W