WagonyWagony towarowe

Wagon serii Wddo, typu 3W

Projekt wagonu serii Wddo, typu 3W opracowano w 1945 roku, z zachowaniem zasadniczych gabarytów wagonu CIIa, lecz przy wydłużeniu pojazdu o 200 mm i zmiany budowy ostoi ze szkieletem na konstrukcję spawaną. Zwiększono także o 500 mm rozstaw osi i zwiększono ładowność. Wagony tego typu węglarki eksploatowane były przez PKP do lat 80 ub. wieku. Prezentowany egzemplarz pochodzi z Gniezna i dzięki Spółce PKP Cargo zo­stał prze­ka­zany To­wa­rzy­stwu Kolei Wiel­ko­pol­skiej na cele muzealne.

Previous post

Wagon serii Wddo, typu 9W

Next post

Wagon serii Wd