WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdn

Wagon serii Kdn produkcji włoskiej z 1942 roku, przeznaczony do przewozu owoców. Do Polski trafił do prawdopodobnie w czasie II wojny światowej. Po zakończeniu eksploatacji wagonu zgodnie z jego przeznaczeniem, wykorzystywano go jako mobilny magazyn olejów w firmach naprawiających infrastrukturę kolejową. Do Jarocina trafił z Żytkowic k/Dęblina.

Previous post

Wagon serii Kdn

Next post

Wagon serii Kddet, typu 23K/1