WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kddet, typu 23K-Rum

Konstrukcja nowej rodziny wagonów krytych typu 23K, zgodnych z nowymi wymaganiami UIC, powstała w 1956 roku. W stosunku do wagonów typu 1K, miały podwyższony nacisk zestawu kołowego z 14 na 16 ton, co umożliwiło zwiększenie ładowności do 24 ton. Ich produkcją w latach 1957-1961 zajęła się Fabryka Wagonów „PAFAWAG” we Wrocławiu. Wagony tego standardu od 1958 do 1963 roku były również importowane z Rumunii. Wagon zasadniczo przeznaczony był do przewozu drobnicy, ładunków cięższych i przestrzennych, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być przewożone w wagonach niekrytych. Dzięki ścianom przesuwnym wagon przystosowany był do przewozu zboża. Prędkość max pojazdu 100 km/h po liniach normalnotorowych o prześwicie 1435 mm. Przedmiotowy pojazd wyprodukowano prawdopodobnie w 1963 roku w nieznanej rumuńskiej wytwórni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie pracował w PKP a jedynie w Wojsku Polskim. Do Muzeum Parowozownia Jarocin trafił w maju 2013 roku z bazy materiałowej w Jednostce Wojskowej w Gałkówku. Wykorzystywano go do transportu wewnętrznego po sieci połączonych ze sobą bocznic zakończonych magazynami. Wagon został przekazany Towarzystwu Kolei Wielkopolskiej na cele muzealne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Konstrukcja nowej rodziny wagonów krytych typu 23K, zgodnych z nowymi wymaganiami UIC, powstała w 1956 roku. W stosunku do wagonów typu 1K, miały podwyższony nacisk zestawu kołowego z 14 na 16 ton, co umożliwiło zwiększenie ładowności do 24 ton. Ich  produkcją w latach 1957-1961 zajęła się Fabryka Wagonów „PAFAWAG” we Wrocławiu. Wagony tego standardu od 1958 do 1963 roku były również  importowane z Rumunii. Ze względu na brak tabliczki znamionowej i konstrukcję wagonu możemy przypuszczać tylko, że przedmiotowy pojazd wyprodukowano prawdopodobnie w 1963 roku w nieznanej rumuńskiej wytwórni.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie pracował w PKP a jedynie w Wojsku Polskim. Do Muzeum Parowozownia Jarocin trafił w maju 2013 roku z bazy materiałowej w Jednostce Wojskowej w Gałkówku (okolice Łodzi). Wykorzystywano go do transportu wewnętrznego po sieci połączonych ze sobą bocznic zakończonych magazynami. Wagon został przekazany Towarzystwu Kolei Wielkopolskiej na cele muzealne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Previous post

Wagon serii Kddet, typu 23K/1

Next post

Wagon towarowy serii Kddt, typu 1K