WagonyWagony towarowe

Wagon towarowy serii Kddt, typu 1K

Wagony typu 1K, serii Kddt były pierwszą po wojnie polską konstrukcją wagonu krytego, która powstała w latach 1949–1950, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym nr 1 w Poznaniu. Wagon początkowo oznaczono typem 75W jednak później zmieniono go na 1K. Skonstruowano go odmiennie niż pojazdy przedwojenne, przystosowując go częściowo do nowych standardów międzynarodowych. Wagon zasadniczo przeznaczony był do przewozu drobnicy, ładunków lekkich i przestrzennych, jak meble, wata, wełna, bawełna, pierze, skóry suche oraz ładunków przestrzennych, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być przewożone w wagonach niekrytych. Prędkość max wagonu 80 km/h po liniach normalnotorowych o prześwicie 1435 mm.W latach 1950-1953 Fabryka Wagonów „PAFAWAG” we Wrocławiu wyprodukowała ponad 15000 egzemplarzy, z czego połowa trafiła na eksport, głównie go Czechosłowacji (4,5 tys.), Bułgarii, Węgier i Albanii. Przedmiotowy wagon wyprodukowano w 1950 roku.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nigdy nie pracował w PKP a jedynie w Wojsku Polskim. Do Muzeum Parowozownia Jarocin trafił w maju 2011 roku z bazy materiałowej w Jednostce Wojskowej w Regnach. Wykorzystywano go do transportu wewnętrznego po sieci połączonych ze sobą bocznic zakończonych magazynami. Wagon został przekazany Towarzystwu Kolei Wielkopolskiej na cele muzealne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Previous post

Wagon towarowy serii Kddt, typu 1K

Next post

Wagon serii Kdn