WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdn

Wagon wyprodukowany na potrzeby wojenne w latach 1943-1945 w USA, według angielsko-francuskich założeń konstrukcyjnych, z maźnicami zestawów kołowych typu amerykańskiego. Mniejsze gabaryty wagonów ułatwiały ich transport drogą morską do Europy. Po zakończeniu II Wojny Światowej pozostała duża ilość tego typu wagonów, które mogły zostać wykorzystane do odbudowy potencjału taborowego europejskich państw. Pojazd do Polski trafił między 1946 a 1948 rokiem wraz z zakupami od UNRRA (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy). Wagony m.in. tego typu pomimo braku otworów wentylacyjnych wykorzystywane były do powojennej repatriacji polskich obywateli. Poszycie ścian bocznych pojazdu początkowo wykonane było z pełnych paneli sklejkowych. Dopiero podczas napraw przeprowadzonych w połowie lat 50-tych ub. wieku, sklejkę wymieniono na deski a w ścianach większości wagonów pojawiły się otwory wentylacyjno-ładunkowe. Zderzaki typu angielskiego w ramach dostosowania do długości funkcjonującej w PKP, przedłużano drewnianą przekładką montowaną miedzy czołownicę a zderzak. Poza wykorzystaniem w przewozach towarowych tuż po wojnie, wagony te posłużyły również do transportu przesiedlanej ludności. Przeznaczenie do celów wojennych, a co za tym idzie przewidywany krótki okres eksploatacji wagonów, wiązał się zastosowaniem do ich budowy gorszych materiałów konstrukcyjnych. W związku z tym zły stan techniczny oraz ograniczenia ładunkowe sprawiły, iż w latach 1965-1967 zaprzestano ich wykorzystywania do celów handlowych. Część wagonów została przekwalifikowana do celów gospodarczych lub transportu wewnątrzzakładowego. Po przyjęciu na stan PKP wagon nosił serię Kd (według przedwojennego systemu oznakowania) i numer 0148686. W październiku 1950 roku jego seria zmieniła się na Kdn (do końca eksploatacji w PKP) a numer na 148686. Po 1965 roku część wagonów tej serii otrzymała numerację UIC. Prezentowany egzemplarz po zakończeniu eksploatacji w przewozach towarowych pełnił rolę wagonu gospodarczego na stacji Łódź Widzew. W 1996 roku został odrestaurowany i ustawiony jako pomnik obok parowozu TKh 5376, przy budynku dworcowym stacji Łódź Widzew. W 2003 roku wraz z parowozem został przewieziony do dawnych zakładów Anilana w Ozorkowie. W 2014 roku transportem drogowym trafił do Muzeum Parowozownia Jarocin.

 

Previous post

Wagon towarowy serii Kddt, typu 1K

Next post

Wagon serii Kdn