WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kddth

Wagon produkcji niemieckiej serii Kddth, typu Bremen o nr 0 141 967 wyprodukowany został w 1943 roku w firmie Waggon&Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. Busch Bautzen z nr fabr. 0306. Wagony tego typu przechodziły pierwszą po wojnie naprawę główną w latach 1955-58. Wówczas to zmieniono mu otwory załadunkowe i wentylacyjne. Wagon wizualnie charakteryzuje rozsunięcie zestawów kołowych i pomost hamulcowy nad zderzakami.  Wagon zasadniczo przeznaczony był do przewozu drobnicy, ładunków lekkich i przestrzennych, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być przewożone w wagonach niekrytych. W ostatnim okresie eksploatacji pojazd pracował w Składowisku Węgla w Ostrowie Wielkopolskim. Wagon przekazany został TKW w 2019 roku przez Centralę Zbytu Węgla „Węglozbyt” S.A.

 

 

Previous post

Wagon serii Kpt, typu C-IX

Next post

Wagon serii Kdst, typu Dresden