WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kpt, typu C-IX

Wagon dwu­osiowy typu C-IX, serii Kpt, o nr 15630 zbu­do­wany w 1935 roku w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich. W PKP otrzymał nr 193 670 i do wybuchu wojny służył do przewozu wszelkiego rodzaju towarów, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być przewożone w wagonach niekrytych. W okresie II wojny światowej mógł być wykorzystywany w eszelonach wojskowych. Nieznana jest data wcielenia wagonu w powojenne struktury Wojska Polskiego. Zanim w 2009 roku trafił do jarocińskiej parowozowni służył w Jednostce Wojskowej w Bydgoszczy Osowej Górze. Wagon został przekazany Towarzystwu Kolei Wielkopolskiej na cele muzealne przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Previous post

TKi3-87

Next post

Wagon serii Kddth