LokomotywyLokomotywy parowe

TKt48-185

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej budowy na parę nasyconą, które nie spełniały już stawianych przed nimi wymagań, a ponadto stopniowo wycofywano je z eksploatacji. Powstało zatem zapotrzebowanie na nowoczesny parowóz beztendrowy (tendrzak). W 1948 roku Ministerstwo Komunikacji zamówiło w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu projekt parowozu.

Pierwsze pojazdy tej serii trafiły do ruchu na przełomie 1950 i 51 roku. Do końca 1952 roku zbudowano 99 lokomotyw (91 dla PKP, 2 dla przemysłu węglowego,  6 dla kolei albańskich). Produkcję tych niezwykle udanych parowozów wznowiono w 1955 roku, jednocześnie wprowadzając kilka drobnych zmian konstrukcyjnych. Nową serię „tekatek” oznaczono symbolem TKt48/2 i wyprodukowano w liczbie 100 egzemplarzy. TKt48-191 był ostatnią lokomotywą parową zbudowaną dla PKP w Chrzanowie. 115 sztuk tych parowozów wyprodukowano w Chrzanowie, pozostałe 94 pojazdy zbudowały poznańskie zakłady im. Cegielskiego. Kotły dostarczyła fabryka w Sosnowcu.

Lokomotywę TKt48-185 o numerze fabrycznym 4775, wyprodukowano  w Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie w 1957 r. Początkowo wyposażono ją w kocioł nr 14797 wyprodukowany w 1957 roku w Sosnowieckich Zakładach Budowy Kotłów w Sosnowcu. W ramach naprawy pojazd otrzymał obecny kocioł o nr 14394, wyprodukowany w Sosnowcu w 1955 roku.

Parowóz TKt48-185 był jednym z trzech egzemplarzy tej serii, które wiosną 1992 roku kończyły „erę pary” w Jarocinie.

Przebieg służby TKt48-185 w PKP:

28.06.1957           MD Łódź Kaliska

15.02.1959           MD Siedlce

11.1962                  MD Warszawa Wschodnia

05.1963                 MD Warszawa Odolany

04.1964                 MD Siedlce

10.03.1978            MD Fosowskie

01.01.1984            MD Jasło

09.05.1986           MD Jarocin

17.08.1992            skreślony z inwentarza MD Jarocin

Dnia 19 marca 1997 roku parowóz przewieziony został do tworzącego się skansenu w Krzeszowicach. W 1999 roku przewieziony został do fabryki Fablok w Chrzanowie, gdzie miał zostać odrestaurowany. Po przeprowadzeniu wstępnych prac renowacja została wstrzymana. W 2001 roku pojazd wypchnięto z Fabloku na teren stacji Chrzanów, gdzie ulegał dalszej dewastacji. W 2012 roku TKW przetransportowało go do Trzebini, gdzie oczekiwał dalszego transportu do Jarocina. Ostatecznie 21 czerwca 2015 roku przetransportowany został do Muzeum Parowozownia Jarocin.

Previous post

Wagon serii Kdst, typu Dresden

Next post

Wagon serii KKu