WagonyWagony towarowe

Wagon serii Kdst, typu Dresden

Dwuosiowy kryty wagon towarowy serii Kdst, typu Dresden o nr kolejowym 195465. Wyprodukowano go w 1933 roku w fabryce Beuchelt&Co. Grünberg i. Schl.. Wagon zasadniczo przeznaczony był do przewozu drobnicy, ładunków cięższych i przestrzennych, które ze względu na swoje właściwości nie mogą być przewożone w wagonach niekrytych. Do Jarocina trafił z Jednostki Wojskowej w Kłaju (Małopolska). Pojazd przekazany TKW przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Previous post

Wagon serii Kddth

Next post

TKt48-185