LokomotywyLokomotywy parowe

Ty42-149

Parowozy serii Ty42 budowano w Polsce tuż po wojnie na podstawie pozostawionej przez Niemców dokumentacji, gotowych części i podzespołów lokomotyw serii Ty2. Budowa i parametry techniczne obu serii są identyczne (wyjątek niewielkie różnice w zawieszeniu). Jest to parowóz towarowy konstrukcji niemieckiej (znormalizowana seria 52), który jako powojenna seria Ty2 budowany był masowo w wielu fabrykach europejskich (w Niemczech i krajach okupowanych, m.in. w Polsce) w latach 1942-1945, znany także jako niemiecka lokomotywa wojenna Kriegslokomotive. Zadaniem tej uproszczonej, taniej w produkcji i niezawodnej lokomotywy miało być obsługiwanie szlaków kolejowych na terenach zdobytych przez Trzecią Rzeszę na wschodzie. Dlatego też parowozy tej serii posiadały znakomitą izolację termiczną i nacisk osi nie przekraczający 15t, dzięki czemu mogły poruszać się po liniach o kiepskiej lub prowizorycznie naprawionej nawierzchni. Po klęsce III Rzeszy 1206 parowozów tej serii rozpoczęło pracę na PKP. Z pozostawionych części i na podstawie dokumentacji po wojnie w Poznaniu i Chrzanowie zbudowano 150 sztuk parowozów Ty42. W roku 1962 Polska z uwagi na braki lokomotyw została zmuszona do odkupienia 220 maszyn od ZSRR.  200 sztuk zostało włączone do PKP, a 20 zakupiło PMP PW Katowice. Parowozy PKP otrzymały oznaczenie Ty2-1207 do numeru 1406. Parowozy PMP PW jeździły z numerami niemieckimi. Od 1945 roku do końca eksploatacji trakcji parowej była to najliczniejsza seria parowozów w Polsce. Ty2/42 podczas rozruchu rozwijał maks. siłę pociągową nieco ponad 17 000 kg. Opalany lepszym gatunkiem węgla mógł ciągnąć składy towarowe ładowne o masie 620 ton z szybkością 80 km/h lub 1700 t – 50 km/h. W terenach górskich na wzniesieniu 20‰ mógł takie składy ciągnąć, ale o masie 190 ton z szybkością 40 km/h. Parowóz ten bywał używany do ciągnięcia składów osobowych, gdzie pociąg o masie ok. 130 ton, składający się wagonów 2 i 3-osiowych mógł pokonywać wzniesienia 25‰, przy prędkości do 40 km/h.

Seria Ty2 była najliczniejszą serią parowozów w jarocińskiej parowozowni, eksploatowaną w latach 1946-1991.

Prezentowany egzemplarz o nr 149 pojawia się na fotografii fabrycznej lokomotyw serii Ty42. Wyprodukowany został w 1946 roku w Chrzanowie. Służył w parowozowniach: Tarnów, Katowice, Bielsko Biała, Kluczbork, Opole, Szczakowa, Szopienice, Toruń Kluczyki i Bydgoszcz Główna.  W połowie lat 90-tych ub. wieku był ostatnim czynnym parowozem w bydgoskiej lokomotywowni. Z inwentarza skreślono go 1 września 2000 roku.  W 2019 roku przekazany został TKW przez PKP CARGO S.A. i przetransportowany do Jarocina.

Previous post

TKt48-77

Next post

Pt47-101