LokomotywyLokomotywy parowe

Pt47-101

Po zakończeniu II wojny światowej powstało duże zapotrzebowanie na silne parowozy do prowadzenia ciężkich pociągów pospiesznych. Dzięki zachowanej dokumentacji technicznej przedwojennego parowozu serii Pt31, w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym Taboru Kolejowego w Poznaniu powstał projekt nowej lokomotywy parowej, zatwierdzony w 1947 roku przez Ministerstwo Komunikacji. Nowy pojazd miał podstawowe parametry jak jego poprzednik Pt31 ale różnił się szczegółami konstrukcyjnymi.

Lokomotywę Pt47-101 o numerze fabrycznym 1282, wyprodukowano w poznańskich Zakładach Metalowych H. Cegielskiego w 1948 r. Posiada ona kocioł o nr. 12582, wyprodukowany w Zakładach Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych, Zakład nr 1 w Sosnowcu. Był to pierwszy parowóz tej serii, z 60 egzemplarzy wyprodukowanych w Poznaniu (ogółem 180 sztuk w HCP i Fabloku).

Przebieg służby Pt47-101 na PKP:

Data przyjęcia do służby                     Parowozownia macierzysta

14.12.1948                                           MD Poznań Osobowa

01.09.1961                                          MD Zielona Góra

10.1965                                             MD Poznań Osobowa

01.01.1971                                          MD Poznań Towarowa

22.01.1974                                         MD Żagań

21.02.1975                                         MD Kostrzyn

10.05.1987                                         skreślony z inwentarza (MD Kostrzyn)

W 1988 r. lokomotywę przewieziono do HCP Poznań. W następnych latach stała w Rybniku i Krzeszowicach (gdzie była eksponatem powstającego skansenu, który ostatecznie rozwiązano).

12.11.2007 r. przewieziono ją z Krzeszowic do lokomotywowni Kraków Płaszów, skąd 21.06.2015 r. trafiła do Jarocina. Pojazd przekazany TKW przez Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Zestawy kołowe Pt47-101 obecnie wykorzystywane są w stacjonującym w Wolsztynie czynnym parowozie Pt47-65.

Previous post

Ty42-149

Next post

Wagon osobowo-bagażowy IV klasy