24 kw. 2021

Statut TKW

Załącznik do Uchwały nr 3/2022 Walnego Zebrania Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej

0
23 kw. 2021

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji. Wa­gony tego typu oprócz prze­wo­żenia

0
23 kw. 2021

TKh 5376

Parowóz TKh49 (typ Ferrum) zaprojektowano w 1946 roku na podstawie

0
22 kw. 2021

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji. Wa­gony tego typu oprócz prze­wo­żenia

0
21 kw. 2021

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji. Wa­gony tego typu oprócz prze­wo­żenia

0
20 kw. 2021

Wagon serii Kdt

Dwuosiowy wagon kry­ty pru­skiej kon­strukcji, wyprodukowany w fabryce Ringhoffer’a. Wa­gony

0
19 kw. 2021

Wagon serii Kdn

Wagon to­wa­rowy pro­dukcji fran­cu­skiej serii Kdn, zbu­do­wany na początku XX

0
18 kw. 2021

Wagon serii Kdn

Dwuosiowy wagon towarowy kryty serii Kdn, o nr fabrycznym 228130,

0
17 kw. 2021

Wagon serii Kdn

Wagon wyprodukowany na potrzeby wojenne w latach 1943-1945 w USA,

0
16 kw. 2021

Wagon towarowy serii Kddt, typu 1K

Wagony typu 1K, serii Kddt były pierwszą po wojnie polską konstrukcją

0