30 maj 2021

Wagon serii DBhixt, typu 102A

Wagon bezprzedziałowy pasażerski 2 klasy typu 102A, serii DBhixt do

0
30 maj 2021

EP02-08

Po odbudowie trakcji elektrycznej na Warszawskim Węźle Kolejowym, największym problemem

0
29 maj 2021

Wagon serii Bhuxzt, typu 8A

Wagon typu 8A reprezentuje całą rodzinę powojennych typów wagonów pasażerskich,

0
28 maj 2021

Wagon serii Chxz

Wagon jest pochodzenia włoskiego (włoskie koleje państwowe FS) i należy

0
26 maj 2021

Wagon serii Xo

Wagon serii Xo wyprodukowano w Królewcu w 1943 roku. Po

0
25 maj 2021

Wagon serii BCi, typu BCi Pr 05c

Wagon budowy pruskiej (1C4 blatt) typu BCi Pr 05c, zbudowany

0
24 maj 2021

Wagon serii Ciy

Wagon budowy pruskiej, zbudowany w 1920 roku. W okresie międzywojennym

0
23 maj 2021

Wagon serii Ai

Wagon produkcji austro-węgierskiej z 1911 roku. Pierwotnie nosił serię ABi

0
22 maj 2021

Wagon serii Cid21

Po za­koń­czeniu I wojny świa­towej na nie­miec­kich ko­le­jach DRG od­czu­walny

0
21 maj 2021

Wagon serii Bi29

W la­tach 1929 – 1930 dla kolei Deut­sche Re­ichs­bahn nie­mieckie

0