WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii Ciy

Wagon budowy pruskiej, zbudowany w 1920 roku. W okresie międzywojennym wagon nie pracował w PKP. Po 1956 roku zmieniono jego serię Ciy na Biy (z klasy 3 na klasę 2) i nadano mu nr 24488. Pojazd został skreślony ze stanu PKP w 1967 r.. Jego ostatni przydział Dyrekcja Wrocław, Stacja Lubań. Dnia 26.06.68r. w grupie innych wagonów trafił na Hel, gdzie przez wiele lat pełnił rolę domu wczasowego dla kolejarzy. W 2015 roku po odkupieniu wagonu od PKP S.A. wagon na platformie samochodowej został przetransportowany z Helu do Jarocina.

Previous post

Wagon serii Ai

Next post

Wagon serii BCi, typu BCi Pr 05c