WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii BCi, typu BCi Pr 05c

Wagon budowy pruskiej (1C4 blatt) typu BCi Pr 05c, zbudowany w 1906 roku. Pierwotnie nosił serię BCi (2 klasa). Na kolejach niemieckich DRG w 1930 r miał nr 38000 Dyrekcja Breslau (Wrocław) lub Opeln (Opole). W latach 1956-58 podczas naprawy głównej został przebudowany – zlikwidowano świetlik w dachu, przerobiono okna na prostokątne bez wywietrzników nadokiennych i przerobiono kształt dachu z charakterystycznym przodem podobnym do wagonów austriackich. W 1964 roku został skreślony z inwentarza PKP i przetransportowany na Hel, gdzie przez wiele lat pełnił rolę domu wczasowego dla kolejarzy. W 2015 roku po odkupieniu wagonu od PKP S.A. wagon na platformie samochodowej został przetransportowany z Helu do Jarocina.

Previous post

Wagon serii Ciy

Next post

Wagon serii Xo