WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii Xo

Wagon serii Xo wyprodukowano w Królewcu w 1943 roku. Po wojnie służył jako wagon salonowy Dyrektora Przedsiębiorstwa Kolejowych Robót Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Dyrekcji Gdańskiej. Po zakończeniu służby w PKP wagon trafił do elewatora zbożowego w Samborowie (okolice Ostródy), gdzie pełnił rolę pomieszczenia do odkażania worków na zboże. Przekazany TKW przez PHU CHEMIROL Sp. z o.o..

 

Previous post

Wagon serii BCi, typu BCi Pr 05c

Next post

Wagon serii Chxz