WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii Chxz

Wagon jest pochodzenia włoskiego (włoskie koleje państwowe FS) i należy do włoskiego typu 1931 („Tipo 1931”) i serii (włoskiej) Cz 31000. Wagony te budowane były dla kolei włoskich FS w latach 1932-33. Ogółem zbudowano 150 wagonów tego typu, oznaczonych pierwotnie przez FS numerami 31 000 – 31 149 i serią Cz. Pojazd zbudowano w wytwórni taboru kolejowego „Societa Italiana Ernesto Breda” w Mediolanie w roku 1933. W swoim rodzimym kraju nosił oznaczenie FS seria Cz, numer 31.139. Nieznana jest historia jego eksploatacji na kolei macierzystej. Pojazd w okresie II wojny światowej został prawdopodobnie przystosowany do przewozu wojska, wysyłanego z Włoch na front wschodni. Wagon ten mógł być także wykorzystywany w pociągach sanitarnych (wagonów typowo sanitarnych produkcji włoskiej zachowało się kilka sztuk jeszcze do lat dziewięćdziesiątych) do transportu lżej rannych. W 1951 roku w ówczesnych Zakładach Naprawczych Parowozów i Wagonów nr 12 w Poznaniu jego wnętrze zostało dostosowane do pełnienia funkcji wagonu składu dentystycznego PKP. We wnętrzu znalazły się: toaleta, kotłownia, recepcja, poczekalnia i gabinet dentystyczny i pomieszczenie gospodarcze. Prawdopodobnie na przełomie lat 70/80, po ostatecznym wycofaniu go z ruchu, przebudowano go na wagon socjalny dla pracowników. Do października 2011 roku stacjonował w ko­le­jowym ośrodku wy­po­czyn­kowym nad je­ziorem Kohle (Psz­czew­skim).

Previous post

Wagon serii Xo

Next post

Wagon serii Bhuxzt, typu 8A