WagonyWagony pasażerskie

Wagon serii Bhuxzt, typu 8A

Wagon typu 8A reprezentuje całą rodzinę powojennych typów wagonów pasażerskich, królujących przez wiele lat na polskich torach. Wyprodukowano go w ZNTK Ostrów Wlkp, z datą 1 lipca 1956 roku i nr fabrycznym 266. Pierwotnie był to wagon pasażerski 2 klasy, o numerze inwentarzowym 015 766 i serii Bhuxzt. Przydzielony został do DOKP Warszawa, St. W-wa Szczęśliwice. Prawdopodobnie w 1966 roku został zakwalifikowany do grupy wagonów, przebudowanych w ZNTK Opole na wagony sypialne dla MON. Nadano mu typ 7AS, serię XXo i numer boczny 870 704. Jako wagon dla obsługi pociągu rządowego stacjonował na strzeżonym przez wojsko terenie stacji Warszawa Szczęśliwice. Po roku 1980 numer wagonu zmieniono na 800 987, serię na XOaa, a jego właścicielem (dysponentem) była Dyrekcja Generalna PKP/CR. W połowie lat 80-tych ub. wieku przekazany został do lokomotywowni Warszawa Praga, gdzie przebudowano go na wagon służbowy dla załogi pociągu ratunkowego. Zlikwidowano natrysk i dwie toalety przerabiając je na pomieszczenia techniczne oraz kilka przedziałów sypialnych celem stworzenia przedziału salonowego i biura kierownika pociągu. Ostatni numer wagonu to 501 936, seria XOaa. Na przełomie wieków wraz z pociągiem ratunkowym wagon trafił do PNI a następnie do PKP PLK S.A. Ostatnim miejscem jego stacjonowania była stacja Warszawa Wschodnia. W 2010 roku wagon pojawił się w filmie „Różyczka”. W scenach nagrywanych na stacji Warszawa Gdańska główną rolę zagrał Robert Więckiewicz. W 2019 roku pojazd przekazany został TKW przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Previous post

Wagon serii Chxz

Next post

EP02-08