Tabor specjalny

Dźwig kolejowy „American”

Dźwig kolejowy „American” wyprodukowany został w 1942 roku przez Hoist Derrick Co. St. Paul Minn w USA (numer fabryczny 53692. Do Polski trafił wraz z dwoma innymi dźwigami drogą morską w 1945 roku, prawdopodobnie w ramach pomocy z UNRRA. W połowie lat 50-tych ub. wieku wykazano go na ilostanie Oddziału Zmechanizowanych Robót Drogowych (w skrócie DOM) Kraków-Płaszów. W 1974 roku przeniesiono go do DOM Sucha Beskidzka, przekształconego w 1984 roku na Oddział Zmechanizowanych Robót Inżynieryjnych i Podtorza (DOMI) Sucha Beskidzka, a następnie w 1995 roku na Oddział Mostowy (DMO). Kiedy fala przekształceń organizacyjnych ogarnęła całe PKP, dotychczasowe Oddziały Mostowe z dniem 01.07.1998 przeistoczyły się w Zakłady Mostowe (IM). Pomimo ww. zmian organizacyjnych, zatrudnienie dźwigu niezmiennie związane było z pracami o charakterze inwestycyjnym i wymiarze ogólnodyrekcyjnym. Solidna konstrukcja sprawiła, że  doczekał w eksploatacji XXI wieku. W 2001 roku, w wyniku restrukturyzacji PKP, dotychczasowy IM Kraków został przejęty przez nowo utworzone Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej (PNUiK) w Krakowie. Pierwotnie „American” służył jako zwykły dźwig wykorzystywany głównie przy robotach nawierzchniowych. Z czasem przekwalifikowano go na kafar, służący do wbijania pali i profili stalowych (do ścianek Larsena) przy robotach mostowych. W tym charakterze dotrwał do końca swej eksploatacji tj. 2005 roku. Przez kolejne lata wyłączony z eksploatacji stacjonował w bazie PNUiK w Dębicy. W 2018 roku został przekazany TKW przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej Sp. z o.o.. Maszyna początkowo wyposażona była w silnik Caterpillar D17000, zastąpiony w wyniku braku części Stalincem T-108, umożliwiającym poruszanie się z prędkością 6km/h. Posiada możliwość obrotu o 360° wokół własnej osi, udźwig 45t przy minimalnym wysięgu 3,7m oraz 7,5 t przy maksymalnym wysięgu 15m. Prawdopodobnie jest to jedyny tego typu egzemplarz w Europie. Przygotowanie pojazdu do transportu odbyło się dzięki zaangażowaniu Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A. Transport dźwigu z Dębicy do Jarocina zrealizowany został dzięki preferencyjnemu potraktowaniu przez przewoźnika kolejowego TABOR Rail Sp. z o.o. Koszty transportu pokryte zostały ze środków własnych TKW i Banku Spółdzielczego w Jarocinie.

 

Previous post

Zakup sprzętu

Next post

Rozpoczęcie realizacji zadania pn. "Historia koleją się toczy"