Aktualności

15-lecie TKW

Dnia 24 marca 2007 roku zawiązało się Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej. Założyciele stowarzyszenia zaangażowani byli wcześniej m.in. w renowację parowozów Ol49-1, Ty2-406 i Ty51-183, przygotowywanie nieczynnych szlaków kolejowych pod przejazdy pociągów specjalnych oraz uruchomienie kolei drezynowej na linii Gostyń-Kościan. Genezą powstania TKW była chęć uratowania niszczejących na terenie kraju zabytków kolejnictwa i zgromadzenia ich w jarocińskiej parowozowni, dla której był to jedyny sposób na ocalenie od całkowitej degradacji. Świadectwem czystych intencji oraz troski towarzystwa o ochronę prawną zgromadzonych zbiorów, było zarejestrowanie w 2012 roku Muzeum Parowozownia Jarocin, które posiada regulamin uzgodniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nadzór konserwatorski nad eksponatami. W ramach prowadzonej działalności uratowano 80 zabytkowych pojazdów oraz wiele urządzeń i przedmiotów związanych z kolejnictwem. Ponadto organizacja prowadzi otwarte warsztaty konserwatorskie, rewitalizację parowozowni wraz z dostosowaniem jej do potrzeb zwiedzających oraz organizuje ogólnodostępne wydarzenia kulturalne. Od 2012 roku stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Dotychczasowe osiągnięcia TKW nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie i przychylność lokalnych samorządów, darczyńców, sponsorów, usługodawców i wolontariuszy, z którymi wspólnie udało się ocalić cząstkę kolejowego dziedzictwa narodowego.
Dziękujemy Wam licząc na dalszą współpracę oraz zachęcamy wszystkich zainteresowanych do włączenia się w rozwój Muzeum Parowozownia Jarocin!

Previous post

Przekaż nam 1% podatku

Next post

Kwietniowe Drzwi Otwarte