Kontakt

Dzień Kolejarza w Muzeum PJ

Wśród atrakcji:

– zwiedzanie zbiorów muzeum z przewodnikiem,

– prezentacja nowoodrestaurowanych eksponatów,

– projekcja archiwalnych filmów związanych z 30. rocznicą zakończenia eksploatacji parowozów w jarocińskiej lokomotywowni oraz 120. rocznicą uruchomienia Jarocińskiej Kolei Dojazdowej,

– wystawa fotografii kolejowych autorstwa Petter’a Nyborg’a,

– kiermasz pamiątek kolejowych.

Organizacja imprezy dofinansowana została w ramach zadania pn. ” Historia koleją się toczy” przez Gminę Jarocin i Powiat Jarociński.

Previous post

Sprawozdanie OPP za 2021 rok

Next post

Życzenia świąteczne