24 kw. 2021

Statut TKW

Załącznik do Uchwały nr 3/2022 Walnego Zebrania Towarzystwa Kolei Wielkopolskiej

0
27 sty 2021

Festyn Kolejowy

Festyn Kolejowy jest sztandarowym wydarzeniem organizowanym co roku (w maju

0
02 kw. 2020

Poszukujemy pamiątek kolejowych

Muzeum Parowozownia Jarocin zajmuje się ekspozycją nie tylko zabytkowych pojazdów

0
02 kw. 2020

Projekt – makieta kolejowa

W Muzeum Parowozownia Jarocin planowane jest stworzenie kolejowej sekcji modelarskiej,

0
02 kw. 2020

Wolontariat – Twoje miejsce

Wolontariat jest nieodzownym elementem działalności TKW. Wolontariat to takie hobby,

0
14 lut 2020

Historia TKW

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej powstało 24 marca 2007 r. w Jarocinie.

0
14 lut 2020

Działalność TKW

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zajmuje się ratowaniem i ochroną dziedzictwa kolejowego

1