30 lis 2020

Kolej wąskotorowa Cegielni „Witaszyce”

Cegielnia w Witaszycach powstała w 1892 roku. Po roku 1900

0
26 lis 2020

Jarocińska Kolej Dojazdowa

28 lipca 1892 roku parlament niemiecki wydał ustawę o kolejach

0
02 lis 2020

Jarociński węzeł kolejowy

Historia powstania jarocińskiego węzła zaczyna się 7 października 1872 r.

0