30 kw. 2021

Pt47-101

Po zakończeniu II wojny światowej powstało duże zapotrzebowanie na silne

0
28 kw. 2021

Ty42-149

Parowozy serii Ty42 budowano w Polsce tuż po wojnie na

0
27 kw. 2021

TKt48-77

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
26 kw. 2021

TKt48-185

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
25 kw. 2021

TKi3-87

Ma­szyna zbu­do­wana zo­stała na za­mó­wienie kolei pru­skich w 1908 roku,

0
23 kw. 2021

TKh 5376

Parowóz TKh49 (typ Ferrum) zaprojektowano w 1946 roku na podstawie

0