29 Sie 2020

Ty42-149

Parowozy serii Ty42 budowano w Polsce tuż po wojnie na

0
29 Sie 2020

TKt48-185

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
29 Sie 2020

Pt47-101

Po zakończeniu II wojny światowej powstało duże zapotrzebowanie na silne

0
29 Sie 2020

TKh 5376

Parowóz TKh49 (typ Ferrum) zaprojektowano w 1946 roku na podstawie

0
29 Sie 2020

TKt48-77

W latach powojennych PKP posiadało kilka serii parowozów tendrzaków starszej

0
29 Sie 2020

TKi3-87

Ma­szyna zbu­do­wana zo­stała w roku 1908, przez fa­brykę Union-​Gießerei w

0