29 Sie 2020

SM30-984

Lokomotywa serii SM30 jest pierwszą polską konstrukcją lokomotywy spalinowej z

0
29 Sie 2020

TGK2-7492

Radziecka lokomotywa spalinowa przeznaczona do pracy manewrowej z 1985 r.. 

0
29 Sie 2020

Ls40-242

Powojenne zapotrzebowanie na kolejowy transport wewnątrzzakładowy, zaowocowało powstaniem w 1947

0
29 Sie 2020

Ls60-354

Lokomotywa manewrowa będąca rozwinięciem lokomotywy Ls40. Z pojazdu Ls40 zostało

0
29 Sie 2020

409Da-439

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
29 Sie 2020

409Da-517

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
29 Sie 2020

410D-10

Lo­ko­mo­tywy spa­li­nowe Ls410D w la­tach 1972–75 pro­du­ko­wane były w Za­odrzań­skich

0
29 Sie 2020

SM03-348

Lo­ko­mo­tywy serii SM03 zo­stały za­pro­jek­to­wane z myślą o ob­słudze ma­newrów

0