29 mar 2021

SM30-984

Lokomotywa serii SM30 jest pierwszą polską konstrukcją lokomotywy spalinowej z

0
28 mar 2021

TGK2-7492

Radziecka lokomotywa spalinowa przeznaczona do pracy manewrowej z 1985 r.. 

0
27 mar 2021

409Da-439

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
26 mar 2021

409Da-517

Polska lokomotywa manewrowa małej mocy. Jej konstrukcja stanowi rozwinięcie budowy

0
25 mar 2021

SM03-348

Lo­ko­mo­tywy serii SM03 zo­stały za­pro­jek­to­wane z myślą o ob­słudze ma­newrów

0
24 mar 2021

410D-10

Lo­ko­mo­tywy spa­li­nowe Ls410D w la­tach 1972–75 pro­du­ko­wane były w Za­odrzań­skich

0
23 mar 2021

Ls60-354

Lokomotywa manewrowa będąca rozwinięciem lokomotywy Ls40. Z pojazdu Ls40 zostało

0
22 mar 2021

Ls40-242

Powojenne zapotrzebowanie na kolejowy transport wewnątrzzakładowy, zaowocowało powstaniem w 1947

0