24 kwiecień 2021

Statut TKW

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2018 Walnego Zebrania Towarzystwa

0
25 czerwiec 2020

Zostań mecenasem muzeum

Działalność TKW opiera się na wolontariacie. Nie posiadamy pracowników etatowych,

0
25 czerwiec 2020

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały nr. 2/2018 Walnego Zebrania Towarzystwa

0
14 lt. 2020

Historia TKW

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej powstało 24 marca 2007 r. w Jarocinie.

0
14 lt. 2020

Działalność TKW

Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej zajmuje się ratowaniem i ochroną dziedzictwa kolejowego

1